Vælg en side

Klinik

hypnose psykoterapi

moderne hypnose & psykoterapi 

Velkommen i Køge Hypnoseterapi 

I Køge Hypnoseterapi ser jeg både børn og voksne, som jeg behandler med en specialiseret integration af psykoterapi og moderne hypnoseterapi.

Jeg har desuden mange års specialiseret erfaring med kroppens signaler, og min faglige pondus her er naturligt integreret i min tilgang til hypnoseterapi.

Specialiseret hypnoseterapi

Moderne hypnoseterapi er baseret på forskning. Hjernestudier viser, at i hypnosen er hjernen mere sansende, mere følende & mere oplevende, og samtidig væsentlig mindre analytisk & overvejende. Derfor er klienten i hypnosen mere opmærksom på kroppens og følelsernes indre sprog. Det gør det muligt for klienten at finde frem til ny indsigt & nye muligheder, som kan skabe væsentlig forandring både i klientens indre og ydre verden.

Moderne hypnoseterapi anvendes internationalt i stigende omfang, både af læger, psykologer og psykoterapeuter og af tandlæger, med flere. Stadig flere forskningsstudier publiceres om hypnose. Følg gerne med på facebooksiden.

 

Hjerner i hypnose

Vi ved fra skanninger, at i den hypnotiske trancetilstand skifter hjernebølgemønstrene til de langsommere alfa- og thetabølgemønstre, og derfor oplever du en afslappet tilstand. I denne afslappede tilstand er du ”sat fri” af vanetænkningsmønstre, og derfor er det muligt terapeutisk at tilgå glemte sammenhænge, ressourcer og erfaringer – og samtidig også psykoterapeutisk at tilgå ubevidste dårlige vaner og traumer.

Hypnoseterapi til voksne

Voksne klienter kommer typisk i Køge Hypnoseterapi med stress, angst eller lavt selvværd – meget ofte i kombination med fysiske symptomer eller smerter.

For mange af mine voksne klienter gælder det, at fortiden på forskellig måde tynger nutiden, når vi starter forløbet. At blive sat følelsesmæssigt fri af sin fortid kan være en stor lettelse. For andre af mine klienter er ønsket at lære simple teknikker til selvhypnotisk smertereduktion, øget indre ro eller sund søvn.

En kvinde som havde rygsmerter sagde til mig efter sin første hypnoseoplevelse: ”Det mærkes helt anderledes nu! Hvor er det vildt, at min krop reagerer så tydeligt!” Og jeg svarede hende med et spørgsmål: ”Så nu har du en klar erkendelse af, at du kan skabe en ændring i din fysiologi og i din oplevelse. Hvad betyder det for dig?” Hun tav et øjeblik, så sagde hun: ”Jeg troede, at jeg var magtesløs i forhold til mine smerter. Det er jeg slet ikke.” Og netop den oplevelse er så vigtig – uanset om du oplever dit problem mest i kroppen, tankerne eller følelserne.

Hypnoseterapi til børn

For mange børn, som kommer i hypnoseterapi hos mig, fylder mobning eller indre konflikter. Ganske ofte har disse børn fysiske smerter, eller de er kede af det, eller har ret kort lunte. Nogle børn er decideret udadreagerende og vrede, når livet er svært.

Her kan hypnoseterapien blandt andet give vigtige redskaber til selvregulering og veje til indre ro. En pige på 10 år sagde til mig efter sin første hypnoseoplevelse: ”Det er som om der er mere plads indeni mig nu….Som om der bare er mere plads til mig.”

Jeg bliver jævnligt spurgt, om jeg i Køge Hypnoseterapi også ser diagnosebørn. Det gør jeg – og min erfaring er blandt andet, at mange børn og unge med autismespektrum har glæde af den dybe, neurofysiologiske og følelsesmæssige ro, som hypnoterapi og selvhypnose muliggør.

Jeg har psykoterapeutisk speciale i behandling af funktionelle lidelser hos børn. Det vil sige, at jeg er specialiseret i behandling af smertesammenhænge i krop & sjæl. Det er min overbevisning, at børnebehandling kræver ikke blot stærk faglighed, men også en særlig evne til at være i øjenhøjde med hvert barn.

Til de mindste børn i klinikken anvender jeg ikke ret tit en formel trancetilstand: Moderne forskning viser nemlig, at den fordybelse som børn har i fantasi og leg rent hjernebølgemæssigt ligner den hypnotiske trancetilstand. Med andre ord åbner fantasi og leg døre til de indre sammenhænge, og netop derfor møder jeg ofte barnet med alderssvarende eventyr, fabulerende fantasi og legende interageren. Læs for eksempel hvordan det gik Bimester Bøllebob  og drengen, der var vred som Hulk.

Krop & følelser i hypnose

Når du er i hypnose, har du en øget indre opmærksomhed, og dermed en tydeligere opfattelse af kroppens signaler. Din krops signaler bliver på den måde en vigtig vejviser, også i bearbejdelsen af traumer og af svære følelser som vrede, skyld, skam.

Hvordan opleves hypnoseterapi?

Når du er i hypnose, oplever du en behagelig afslappet tilstand, som skyldes at dine hjernebølgemønstre i hypnosetilstanden er anderledes, end når du er almindeligt vågen.
Mange af de hypnoterapeutiske teknikker, som jeg bruger, er dialogbaserede. Det vil sige, at selvom du er i en let trancetilstand med stor afslappethed, kan du frit tale. Hypnoseterapeutisk samtale giver ofte klienten en dyb indsigt i gamle mønstre og nye muligheder.

Selvhypnose

Forskning viser, at hypnoseteknikker kan regulere aktiviteten i det autonome nervesystem – eller på jævnt dansk: Hypnoseterapi kan hjælpe med afstessning. Derfor indtaler jeg hyppigt individuelle lydfiler til mine klienter, så den gode effekt ”kommer med dig hjem”.

Selvhypnose kan være et effektivt terapeutisk redskab, både i form af visualiseringer og for børn også eventyrrejser eller drømmerejser.

Mere end hypnoseterapi

Udover min indsigt i hypnoseterapi og psykoterapi, er jeg højt specialiseret i kropslige sammenhænge og krop-psykeforståelse. Jeg ejer Køge Smerteklinik, og har mange års erfaring som specialiseret fysioterapeut, kraniosakralterapeut og mere.
Min specialiserede indsigt indgår naturligt i psykoterapi og hypnoseterapi hos mig. Det gør, at terapien kan have et naturligt, stort element af kropsterapi.

Min forståelse af de indre sammenhænge i klienten har afsæt i min faglige indsigt i både fysiologi og følelser. Min overbevisning er, at krop, hjerne og følelser er på talrige måder i os er integreret:

Vi er forbundet ikke bare anatomisk fra isse til fod, men også forbundet i hjerne & nervesystem & krop & følelser. Vi er hver især forbundet til vores egen livshistorie – og vi er ikke mindst forbundet mennesker imellem, på væsentlige måder. Om netop det talte jeg en sommeraften med Chris MacDonald.

Hypnoseterapi er ikke et quickfix

Det er vigtigt for mig at understrege, at for mig er hypnoseterapi ikke et quickfix: Jeg arbejder kun med klienter, som vil investere sig selv i processen. Derfor er det en forudsætning, at du bestiller 3 tider med 2-3 ugers interval. Børn ”lang tid”; voksne ”ekstra lang tid”.

Du kan læse mere om hypnoseterapi på min blog.

Valg af hypnoseterapeut

I Danmark er hypnosepsykoterapi endnu ikke meget kendt som psykoterapeutisk disciplin. Det ses desværre, at hypnoseterapi/hypnoterapi udøves på forskellige kompetenceniveauer. Jeg har selv en 4årig efteruddannelse i hypnoseterapi – og jeg er medlem af både Danske Psykoterapeuter og Dansk Selskab for Klinisk Hypnose.

lær af & om Helle

Mine nyhedsbreve giver dig ny viden om hypnoseterapi.

Jeg giver dig mulighed for at deltage i faglige events, både live og online.

Følg os også gerne på Facebook .

skriv til Helle

6 + 11 =